Tuesday, 25 October 2011

TATABAHASA - Kata Ganda

1.
Kata ganda terbentuk daripada kata dasar 
 yang diulang atau digandakan seluruhnya 
atau digandakan sebahagiannya sahaja.

2.
Terbahagi kepada empat:

i.
Kata ganda seluruh
Contoh:
ibu-ibu , pokok-pokok, murid-murid

 dan sebagainya

ii.
Kata ganda separa
Contoh:
bebuli, pepohon, lelayang, kekuda 

dan sebagainya

iii.
Kata ganda bersajak
Contoh:
licin-licau, ulang-alik , suku-sakat

 dan sebagainya

iv.
Kata ganda berimbuhan
Contoh:
sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan 

dan sebagainya

No comments:

Post a comment